Składanie zamówienia

Rezerwacja terminu następuje po przesłaniu drogą pocztową i elektroniczną na adres naszej firmy formularza zamówienia w którym określone są:

Imię i Nazwisko / Firma:

Data i miejsce [rrrr.mm.dd]:

Charakter imprezy:

Przewidywana ilość osób obejmowanych opieką:

Czas trwania:

Zakres działań (zabezpieczenie lub edukacja, ew. pełna opcja) :

Uwagi:

Adres E-mail:

Telefon:

  • w przypadku zabezpieczeń medycznych data nadesłania formularza zamówienia podlega minimum miesięcznemu wyprzedzeniu od dnia, w którym planowane jest wydarzenie
  • wielkość i skład zespołu oraz jego wyposażenie jest dostosowywana indywidualnie w zależności od charakteru i ryzyka imprezy, na którą zamówione zostaną usługi naszej firmy
  • cena ustalana jest indywidualnie podczas składania zamówienia z uwzględnieniem przybliżonej liczby uczestników eventu – zarówno uczestników bezpośrednich jak i szacowanej liczby widzów